Xem ngày tốt khai trương mở hàng trong tháng 9 năm 2023

Xem ngày tốt khai trương mở hàng trong tháng 9 năm 2023

MỤC LỤC

  Trong kinh doanh, một trong những quyết định quan trọng nhất là chọn ngày tốt để khai trương mở hàng. Ngày khai trương được coi là cột mốc quan trọng, không chỉ đánh dấu sự ra đời của một doanh nghiệp mới mà còn mang ý nghĩa về sự phát triển, thịnh vượng và thành công trong tương lai. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc xem ngày tốt khai trương mở hàng trong tháng 9 năm 2023. 

  1. Gợi ý những ngày tốt phù hợp cho việc khai trương mở hàng tháng 9/2023

  Trong tháng 9/2023, có nhiều ngày tốt để chủ cửa hàng lựa chọn làm ngày khai trương, nếu các bạn muốn tìm hiểu các tuổi Giáp Tý, tuổi Nhâm Tuất khai trương ngày nào tốt, hãy tham khảo nội dung sau đây: 

  Dương

  Âm

  Ngày

  Giờ hoàng đạo

  Đánh giá

  1/9 (thứ sáu)

  17/7

  Nhâm Tuất

  Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)

  Tốt

  3/9 (chủ nhật)

  19/7

  Giáp Tý

  Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)

  Tốt

  7/9 (thứ năm)

  23/7

  Mậu Thìn

  Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)

  Tốt

  8/9 (thứ sáu)

  24/7

  Kỷ Tỵ

  Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Tốt

  14/9 (thứ năm)

  30/7

  Ất Hợi

  Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Rất Tốt

  19/9 (thứ ba)

  5/8

  Canh Thìn

  Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)

  Rất Tốt

  20/9 (thứ tư)

  6/8

  Tân Tỵ

  Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Rất Tốt

  26/9 (thứ ba)

  12/8

  Đinh Hợi

  Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Rất Tốt

  trong-thang-9-2023-co-nhieu-ngay-tot-de-chu-cua-hang-lua-chon-lam-ngay-khai-truong

  Trong tháng 9/2023, có nhiều ngày tốt để chủ cửa hàng lựa chọn làm ngày khai trương

  2. Những ngày xấu không nên khai trương trong tháng 9 năm 2023

  Bên cạnh những ngày tốt, có các ngày xấu nên tránh việc tổ chức khai trương trong tháng 9 như:

  Dương

  Âm

  Ngày

  Giờ hoàng đạo

  Đánh giá

  2/9 (thứ bảy)

  18/7

  Quý Hợi

  Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Xấu

  4/9 (thứ hai)

  20/7

  Ất Sửu

  Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Xấu

  5/9 (thứ ba)

  21/7

  Bính Dần

  Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)

  Xấu

  6/9 (thứ tư)

  22/7

  Đinh Mão

  Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)

  Xấu

  9/9 (thứ bảy)

  25/7

  Canh Ngọ

  Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)

  Xấu

  10/9 (chủ nhật)

  26/7

  Tân Mùi

  Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Xấu

  11/9 (thứ hai)

  27/7

  Nhâm Thân

  Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)

  Xấu

  12/9 (thứ ba)

  28/7

  Quý Dậu

  Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)

  Xấu

  13/9 (thứ tư)

  29/7

  Giáp Tuất

  Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)

  Xấu

  14/9 (thứ năm)

  30/7

  Ất Hợi

  Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Xấu

   

  15/9 (thứ sáu)

  1/8

  Bính Tý

  Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)

  Xấu

  16/9 (thứ bảy)

  2/8

  Đinh Sửu

  Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Xấu

   

  17/9 (chủ nhật)

  3/8

  Mậu Dần

  Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)

  Xấu

   

  18/9 (thứ hai)

  4/8

  Kỷ Mão

  Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)

  Xấu

  21/9 (thứ năm)

  7/8

  Nhâm Ngọ

  Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)

  Xấu

  22/9 (thứ sáu)

  8/8

  Quý Mùi

  Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Xấu

  23/9 (thứ bảy)

  9/8

  Giáp Thân

  Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)

  Xấu

  24/9 (chủ nhật)

  10/8

  Ất Dậu

  Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)

  Xấu

  25/9 (thứ hai)

  11/8

  Bính Tuất

  Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)

  Xấu

  27/9 (thứ tư)

  13/8

  Mậu Tý

  Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)

  Xấu

  28/9 (thứ năm)

  14/8

  Kỷ Sửu

  Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Xấu

  29/9 (thứ sáu)

  15/8

  Canh Dần

  Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)

  Xấu

  30/9(thứ bảy)

  16/8

  Tân Mão

  Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)

  Xấu

   

  nhung-ngay-xau-khong-nen-khai-truong-trong-thang-9-nam-2023

  Những ngày xấu không nên khai trương trong tháng 9 năm 2023

  >> Bạn đọc quan tâm: Xem ngày tốt khai trương mở hàng trong tháng 10 năm 2023

  3. Tại sao phải xem ngày tốt để mở hàng khai trương?

  Xem ngày tốt để mở hàng khai trương là một thủ tục phổ biến trong nhiều nền văn hóa và truyền thống trên thế giới. Khi mở cửa hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh, việc chọn ngày tốt mang ý nghĩa quan trọng và có tác động đến sự thành công của doanh nghiệp.

  Xem thêm: Khai trương ngày nào tốt?

  viec-chon-ngay-tot-khai-truong-mang-y-nghia-quan-trong-va-co-tac-dong-den-su-thanh-cong-cua-doanh-nghiep

  Việc chọn ngày tốt khai trương mang ý nghĩa quan trọng và có tác động đến sự thành công của doanh nghiệp

  Đầu tiên, việc xem ngày tốt để mở hàng khai trương liên quan đến yếu tố phong thủy. Phong thủy là một hệ thống tri thức từ xa xưa của người Á Đông, cho rằng mọi vật thể và không gian đều mang trong mình một loạt năng lượng tác động đến cuộc sống và sự thành công của con người. Khi khai trương vào ngày tốt phong thủy, năng lượng thuận lợi được kích hoạt, tạo ra một môi trường tốt để bắt đầu và phát triển hoạt động kinh doanh. Ngược lại, chọn ngày không tốt có thể gây trở ngại và khó khăn cho doanh nghiệp.

  Hơn nữa, việc chọn ngày tốt để khai trương cũng phản ánh các giá trị văn hóa và truyền thống. Trong nhiều nền văn hóa, có các quan niệm và quy tắc truyền thống liên quan đến việc chọn ngày tốt. Những ngày có ý nghĩa đặc biệt, như ngày đầu tháng, ngày mở cửa hoặc ngày kỷ niệm quan trọng, thường được ưu tiên. Đây là cách để tôn vinh và tôn trọng các giá trị văn hóa của cộng đồng, tạo ra sự gắn kết và sự kỳ vọng cho doanh nghiệp.

  viec-chon-ngay-tot-de-khai-truong-cung-phan-anh-cac-gia-tri-van-hoa-va-truyen-thong

  Việc chọn ngày tốt để khai trương cũng phản ánh các giá trị văn hóa và truyền thống

  4. Cách xem ngày tốt để khai trương trong tháng 9 năm 2023

  Để tìm ngày tốt cho việc khai trương cửa hàng trong tháng 9/2023, có ba yếu tố quan trọng cần xem xét. Đầu tiên, ngày được đánh giá là tốt phải là ngày hoàng đạo, không phạm vào bất kỳ ngày kỵ nào. Điều này đảm bảo một bầu không khí tích cực và thuận lợi cho sự khai trương.

  Tiếp theo, ngày tốt cần có sao tốt chiếu ngày như Nguyệt Tài, Lộc Mã, Địa Tài, Tử Đức, Phúc Sinh và Tử Vượng. Những sao này mang ý nghĩa may mắn, thịnh vượng, và sự thành công trong kinh doanh.

  Cuối cùng, ngày tốt cần có ngũ hành tương sinh với ngũ hành của chủ cửa hàng. Điều này đảm bảo sự cân đối và hòa hợp giữa người khai trương và ngày khai trương, tạo ra một sự kết hợp mạnh mẽ và thuận lợi

  cach-xem-ngay-tot-de-khai-truong-trong-thang-9-nam-2023

  Cách xem ngày tốt để khai trương trong tháng 9 năm 2023

  5. Lưu ý quan trọng khi chọn ngày tốt khai trương tháng 9 năm 2023

  Khi chọn ngày tốt để khai trương trong tháng 9 năm 2023, có một số lưu ý quan trọng cần xem xét:

  • Xem lịch và danh sách ngày tốt: Tra cứu lịch để biết danh sách các ngày trong tháng 9 năm 2023 và tìm hiểu về những ngày được xem là tốt để khai trương.

  • Tránh ngày xấu: Hạn chế khai trương vào các ngày xấu như Tam nương, Nguyệt kỵ, Thọ tử, Sát chủ, Dương công kỵ nhật, và Ngũ Quỷ trong tháng. Đảm bảo không khai trương vào tháng cô hồn (tháng 7 âm lịch) và các dịp lễ tết.

  • Xem sao tốt: Lựa chọn ngày có sao tốt chiếu như Nguyệt Tài, Lộc Mã, Địa Tài, Tử Đức, Phúc Sinh, và Tử Vượng. Những sao này mang ý nghĩa may mắn, thịnh vượng và thành công trong kinh doanh.

  • Tương hợp ngũ hành: Kiểm tra sự tương hợp ngũ hành giữa ngày khai trương và ngũ hành của chủ cửa hàng. Chọn ngày mà ngũ hành của ngày tương sinh hoặc hợp với ngũ hành của chủ cửa hàng để tạo ra sự cân đối và hòa hợp.

  • Nhờ tư vấn từ chuyên gia: Đối với quyết định quan trọng như khai trương, nếu cảm thấy cần thiết, bạn có thể tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên gia phong thủy để có những lời khuyên cụ thể và chính xác hơn.

  nhung-luu-y-quan-trong-khi-chon-ngay-tot-khai-truong-trong-thang-9-2023

  Những lưu ý quan trọng khi chọn ngày tốt khai trương trong tháng 9/2023

  >> Xem thêm: Tuổi Tý khai trương ngày nào tốt, ngày nào hợp mở hàng 2023?

  Trên đây là những thông tin quan trọng về việc xem ngày tốt khai trương mở hàng trong tháng 9 năm 2023. Việc chọn ngày tốt khai trương không chỉ dựa trên quan điểm truyền thống mà còn phụ thuộc vào sự kết hợp giữa lịch trình, phong thủy và các yếu tố cá nhân. Hy vọng rằng thông tin trong bài viết đã mang đến cho các gia chủ những kiến thức cần thiết để đưa ra quyết định về ngày khai trương mở hàng trong tháng 9 năm 2023. 

  Bài trước Bài sau
  Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  index
  Liên hệ