Xem ngày tốt tháng 1 năm 2024 theo từng tuổi chính xác nhất

Xem ngày tốt tháng 1 năm 2024 theo từng tuổi chính xác nhất

MỤC LỤC

  Cuộc sống hiện đại ngày càng nhiều áp lực và không ngừng biến động nên việc tìm kiếm những ngày may mắn và thuận lợi để làm thực hiện những công việc quan trọng trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Việc “xem ngày tốt tháng 1 năm 2024 theo từng tuổi” không chỉ giúp chúng ta dự đoán được những điều may mắn trong cuộc sống, tình cảm mà còn là cơ hội để bản thân trải nghiệm những khoảnh khắc trọn vẹn và hạnh phúc nhất. 

  1. Xem ngày tốt tháng 1 năm 2024 theo tuổi chuẩn nhất

  Nếu bạn đang có ý định thực hiện những công việc lớn như xây nhà, kinh doanh, mua bán xe,... vào tháng 1 năm 2024 thì nên tham khảo những ngày có cát khí sau đây để mọi việc diễn ra thuận lợi và may mắn hơn: 

  1.1 Ngày tốt tháng 1 cho tuổi Tý

  Ngày tốt tháng 1 dành cho tất cả những người tuổi Tý (bao gồm Mậu Tý, Canh Tý, Giáp Tý, Bính Tý và Nhâm Tý) như sau:

  Ngày tốt tháng 1 cho những người tuổi Tý

  Ngày tốt tháng 1 cho những người tuổi Tý

  Xem thêm: Xem ngày tốt tháng 2 năm 2024

  Dương lịch

  Âm lịch

  Chi tiết

  01/01

  20/11 (Giáp Tý)

  Sao Nhị Thập: Trực - Kiến

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  09/01

  28/11 (Nhâm Thân)

  Sao Nhị Thập: Trực - Nguy

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (7h - 8h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  11/01

  01/12 (Giáp Tuất)

  Sao Nhị Thập: Trực - Thu

  Giờ tốt:

  • Dần (3h - 4h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  12/01

  02/12 (Ất Hợi)

  Sao Nhị Thập: Trực - Khai

  Giờ tốt: 

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  16/01

  06/12 (Kỷ Mão)

  Sao Nhị Thập: Trực - Mãn

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Dần (3h - 4h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  18/01

  08/12 (Tân Tỵ)

  Sao Nhị Thập: Trực - Định

  Giờ tốt: 

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  21/01

  11/12 (Giáp Thân)

  Sao Nhị Thập: Trực - Nguy

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (7h - 8h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  27/01

  17/12 (Canh Dần)

  Sao Nhị Thập: Trực - Trừ

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (7h - 8h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  30/01

  20/12 (Quý Tỵ)

  Sao Nhị Thập: Trực - Định

  Giờ tốt:

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  1.2 Ngày tốt tháng 1 cho tuổi Sửu

  Những người tuổi Sửu gồm Tân Sửu, Ất Sửu, Đinh Sửu, Quý Sửu và Kỷ Sửu có thể tham khảo những ngày tốt tháng 1 sau đây để thực hiện những công việc trọng đại:

  Ngày tốt tháng 1 cho những người tuổi Sửu

  Ngày tốt tháng 1 cho những người tuổi Sửu

  Dương lịch

  Âm lịch

  Chi tiết

  01/01

  20/11 (Giáp Tý)

  Sao Nhị Thập: Trực - Kiến

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  07/01

  26/11 (Canh Ngọ)

  Sao Nhị Thập: Trực - Chấp

  Giờ tốt:

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  09/01

  28/11 (Nhâm Thân)

  Sao Nhị Thập: Trực - Nguy

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (7h - 8h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  10/01

  29/11 (Quý Dậu)

  Sao Nhị Thập: Trực - Thành

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Dần (3h - 4h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  12/01

  02/12 (Ất Hợi)

  Sao Nhị Thập: Trực - Khai

  Giờ tốt: 

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  16/01

  06/12 (Kỷ Mão)

  Sao Nhị Thập: Trực - Mãn

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Dần (3h - 4h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  18/01

  08/12 (Tân Tỵ)

  Sao Nhị Thập: Trực - Định

  Giờ tốt: 

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  21/01

  11/12 (Giáp Thân)

  Sao Nhị Thập: Trực - Nguy

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (7h - 8h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  27/01

  17/12 (Canh Dần)

  Sao Nhị Thập: Trực - Trừ

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (7h - 8h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  30/01

  20/12 (Quý Tỵ)

  Sao Nhị Thập: Trực - Định

  Giờ tốt:

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  1.3 Ngày tốt tháng 1 cho tuổi Dần

  Những người tuổi Dần gồm Giáp Dần, Bính Dần, Canh Dần, Mậu Dần và Nhâm Dần nên tham khảo những ngày tốt tháng 1 năm 2024 sau đây để có thể gặp nhiều may mắn trong làm ăn buôn bán: 

  Những ngày tốt tháng 1 cho người tuổi Dần

  Những ngày tốt tháng 1 cho người tuổi Dần

  Dương lịch

  Âm lịch

  Chi tiết

  01/01

  20/11 (Giáp Tý)

  Sao Nhị Thập: Trực - Kiến

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  07/01

  26/11 (Canh Ngọ)

  Sao Nhị Thập: Trực - Chấp

  Giờ tốt:

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  10/01

  29/11 (Quý Dậu)

  Sao Nhị Thập: Trực - Thành

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Dần (3h - 4h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  11/01

  01/12 (Giáp Tuất)

  Sao Nhị Thập: Trực - Thu

  Giờ tốt:

  • Dần (3h - 4h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  12/01

  02/12 (Ất Hợi)

  Sao Nhị Thập: Trực - Khai

  Giờ tốt: 

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  16/01

  06/12 (Kỷ Mão)

  Sao Nhị Thập: Trực - Mãn

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Dần (3h - 4h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  27/01

  17/12 (Canh Dần)

  Sao Nhị Thập: Trực - Trừ

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (7h - 8h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  1.4 Ngày tốt tháng 1 cho tuổi Mão

  Nếu bạn là người tuổi Mão thì nên tham khảo những ngày tốt tháng 1 năm 2024 sau đây:

  Những ngày tốt tháng 1 cho người tuổi Mão

  Những ngày tốt tháng 1 cho người tuổi Mão

  Dương lịch

  Âm lịch

  Chi tiết

  01/01

  20/11 (Giáp Tý)

  Sao Nhị Thập: Trực - Kiến

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  09/01

  28/11 (Nhâm Thân)

  Sao Nhị Thập: Trực - Nguy

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (7h - 8h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  11/01

  01/12 (Giáp Tuất)

  Sao Nhị Thập: Trực - Thu

  Giờ tốt:

  • Dần (3h - 4h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  12/01

  02/12 (Ất Hợi)

  Sao Nhị Thập: Trực - Khai

  Giờ tốt: 

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  16/01

  06/12 (Kỷ Mão)

  Sao Nhị Thập: Trực - Mãn

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Dần (3h - 4h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  18/01

  08/12 (Tân Tỵ)

  Sao Nhị Thập: Trực - Định

  Giờ tốt: 

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  21/01

  11/12 (Giáp Thân)

  Sao Nhị Thập: Trực - Nguy

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (7h - 8h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  27/01

  17/12 (Canh Dần)

  Sao Nhị Thập: Trực - Trừ

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (7h - 8h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  30/01

  20/12 (Quý Tỵ)

  Sao Nhị Thập: Trực - Định

  Giờ tốt:

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  1.5 Ngày tốt tháng 1 cho tuổi Thìn

  Những ngày tốt tháng 1 năm 2024 dành cho tuổi Thìn chính xác nhất như sau: 

  Những ngày tốt tháng 1 đem lại nhiều may mắn cho người tuổi Thìn

  Những ngày tốt tháng 1 đem lại nhiều may mắn cho người tuổi Thìn

  Dương lịch

  Âm lịch

  Chi tiết

  01/01

  20/11 (Giáp Tý)

  Sao Nhị Thập: Trực - Kiến

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  09/01

  28/11 (Nhâm Thân)

  Sao Nhị Thập: Trực - Nguy

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (7h - 8h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  10/01

  29/11 (Quý Dậu)

  Sao Nhị Thập: Trực - Thành

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Dần (3h - 4h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  11/01

  01/12 (Giáp Tuất)

  Sao Nhị Thập: Trực - Thu

  Giờ tốt:

  • Dần (3h - 4h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  12/01

  02/12 (Ất Hợi)

  Sao Nhị Thập: Trực - Khai

  Giờ tốt: 

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  16/01

  06/12 (Kỷ Mão)

  Sao Nhị Thập: Trực - Mãn

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Dần (3h - 4h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  18/01

  08/12 (Tân Tỵ)

  Sao Nhị Thập: Trực - Định

  Giờ tốt: 

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  21/01

  11/12 (Giáp Thân)

  Sao Nhị Thập: Trực - Nguy

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (7h - 8h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  27/01

  17/12 (Canh Dần)

  Sao Nhị Thập: Trực - Trừ

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (7h - 8h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  30/01

  20/12 (Quý Tỵ)

  Sao Nhị Thập: Trực - Định

  Giờ tốt:

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  1.6 Ngày tốt tháng 1 cho tuổi Tỵ

  Với những gia chủ tuổi Tỵ bao gồm Kỷ Tỵ, Quý Tỵ, Tân Tỵ, Ất Tỵ và Đinh Tỵ thì có thể tham khảo những ngày đẹp tháng 1 như sau: 

  Gia chủ tuổi Tỵ có những ngày tốt nào trong tháng 1?

  Gia chủ tuổi Tỵ có những ngày tốt nào trong tháng 1?

  Dương lịch

  Âm lịch

  Chi tiết

  01/01

  20/11 (Giáp Tý)

  Sao Nhị Thập: Trực - Kiến

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  07/01

  26/11 (Canh Ngọ)

  Sao Nhị Thập: Trực - Chấp

  Giờ tốt:

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  09/01

  28/11 (Nhâm Thân)

  Sao Nhị Thập: Trực - Nguy

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (7h - 8h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  10/01

  29/11 (Quý Dậu)

  Sao Nhị Thập: Trực - Thành

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Dần (3h - 4h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  11/01

  01/12 (Giáp Tuất)

  Sao Nhị Thập: Trực - Thu

  Giờ tốt:

  • Dần (3h - 4h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  16/01

  06/12 (Kỷ Mão)

  Sao Nhị Thập: Trực - Mãn

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Dần (3h - 4h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  18/01

  08/12 (Tân Tỵ)

  Sao Nhị Thập: Trực - Định

  Giờ tốt: 

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  21/01

  11/12 (Giáp Thân)

  Sao Nhị Thập: Trực - Nguy

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (7h - 8h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  27/01

  17/12 (Canh Dần)

  Sao Nhị Thập: Trực - Trừ

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (7h - 8h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  30/01

  20/12 (Quý Tỵ)

  Sao Nhị Thập: Trực - Định

  Giờ tốt:

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  1.7 Ngày tốt tháng 1 cho tuổi Ngọ

  Những người sinh vào năm Nhân Ngọ, Giáp Ngọ, Bính Ngọ, Canh Ngọ hoặc Mậu Ngọ thì có thể tham khảo những ngày tốt tháng 1 như sau:

  Ngày tốt tháng 1 năm 2024 cho những người tuổi Ngọ

  Ngày tốt tháng 1 năm 2024 cho những người tuổi Ngọ

  Dương lịch

  Âm lịch

  Chi tiết

  09/01

  28/11 (Nhâm Thân)

  Sao Nhị Thập: Trực - Nguy

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (7h - 8h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  11/01

  01/12 (Giáp Tuất)

  Sao Nhị Thập: Trực - Thu

  Giờ tốt:

  • Dần (3h - 4h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  12/01

  02/12 (Ất Hợi)

  Sao Nhị Thập: Trực - Khai

  Giờ tốt: 

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  16/01

  06/12 (Kỷ Mão)

  Sao Nhị Thập: Trực - Mãn

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Dần (3h - 4h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  18/01

  08/12 (Tân Tỵ)

  Sao Nhị Thập: Trực - Định

  Giờ tốt: 

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  21/01

  11/12 (Giáp Thân)

  Sao Nhị Thập: Trực - Nguy

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (7h - 8h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  27/01

  17/12 (Canh Dần)

  Sao Nhị Thập: Trực - Trừ

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (7h - 8h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  30/01

  20/12 (Quý Tỵ)

  Sao Nhị Thập: Trực - Định

  Giờ tốt:

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  1.8 Ngày tốt tháng 1 cho tuổi Mùi

  Những người tuổi Mùi cầm tinh con Dê có thể tham khảo danh sách ngày tốt tháng 1 năm 2024 sau đây: 

  Ngày tốt tháng 1 cho những người cầm tinh con Dê

  Ngày tốt tháng 1 cho những người cầm tinh con Dê

  Dương lịch

  Âm lịch

  Chi tiết

  07/01

  26/11 (Canh Ngọ)

  Sao Nhị Thập: Trực - Chấp

  Giờ tốt:

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  09/01

  28/11 (Nhâm Thân)

  Sao Nhị Thập: Trực - Nguy

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (7h - 8h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  10/01

  29/11 (Quý Dậu)

  Sao Nhị Thập: Trực - Thành

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Dần (3h - 4h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  12/01

  02/12 (Ất Hợi

  Sao Nhị Thập: Trực - Khai

  Giờ tốt: 

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  16/01

  06/12 (Kỷ Mão)

  Sao Nhị Thập: Trực - Mãn

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Dần (3h - 4h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  18/01

  08/12 (Tân Tỵ)

  Sao Nhị Thập: Trực - Định

  Giờ tốt: 

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  21/01

  11/12 (Giáp Thân)

  Sao Nhị Thập: Trực - Nguy

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (7h - 8h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  27/01

  17/12 (Canh Dần)

  Sao Nhị Thập: Trực - Trừ

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (7h - 8h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  30/01

  20/12 (Quý Tỵ)

  Sao Nhị Thập: Trực - Định

  Giờ tốt:

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  1.9 Ngày tốt tháng 1 cho tuổi Thân

  Dưới đây là danh sách những ngày tốt tháng 1 cho người tuổi Thân: 

  Người tuổi Thân có những ngày tốt nào trong tháng 1?

  Người tuổi Thân có những ngày tốt nào trong tháng 1?

  Dương lịch

  Âm lịch

  Chi tiết

  01/01

  20/11 (Giáp Tý)

  Sao Nhị Thập: Trực - Kiến

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  07/01

  26/11 (Canh Ngọ)

  Sao Nhị Thập: Trực - Chấp

  Giờ tốt:

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  09/01

  28/11 (Nhâm Thân)

  Sao Nhị Thập: Trực - Nguy

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (7h - 8h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  10/01

  29/11 (Quý Dậu)

  Sao Nhị Thập: Trực - Thành

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Dần (3h - 4h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  11/01

  01/12 (Giáp Tuất)

  Sao Nhị Thập: Trực - Thu

  Giờ tốt:

  • Dần (3h - 4h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  12/01

  02/12 (Ất Hợi)

  Sao Nhị Thập: Trực - Khai

  Giờ tốt: 

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  16/01

  06/12 (Kỷ Mão)

  Sao Nhị Thập: Trực - Mãn

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Dần (3h - 4h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  21/01

  11/12 (Giáp Thân)

  Sao Nhị Thập: Trực - Nguy

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (7h - 8h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  1.10 Ngày tốt tháng 1 cho tuổi Dậu

  Những gia chủ tuổi Kỷ Dậu, Tân Dậu, Quý Dậu, Đinh Dậu hoặc Ất Dậu nên tham khảo những ngày tốt tháng 1 sau đây đây thực hiện những công việc trọng đại: 

  Ngày tốt tháng 1 cho những người tuổi Dậu để thực hiện những công việc trọng đại

  Ngày tốt tháng 1 cho những người tuổi Dậu để thực hiện những công việc trọng đại

  Dương lịch

  Âm lịch

  Chi tiết

  01/01

  20/11 (Giáp Tý)

  Sao Nhị Thập: Trực - Kiến

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  09/01

  28/11 (Nhâm Thân)

  Sao Nhị Thập: Trực - Nguy

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (7h - 8h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  11/01

  01/12 (Giáp Tuất)

  Sao Nhị Thập: Trực - Thu

  Giờ tốt:

  • Dần (3h - 4h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  12/01

  02/12 (Ất Hợi)

  Sao Nhị Thập: Trực - Khai

  Giờ tốt: 

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  18/01

  08/12 (Tân Tỵ)

  Sao Nhị Thập: Trực - Định

  Giờ tốt: 

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  21/01

  11/12 (Giáp Thân)

  Sao Nhị Thập: Trực - Nguy

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (7h - 8h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  27/01

  17/12 (Canh Dần)

  Sao Nhị Thập: Trực - Trừ

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (7h - 8h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  30/01

  20/12 (Quý Tỵ)

  Sao Nhị Thập: Trực - Định

  Giờ tốt:

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  1.11 Ngày tốt tháng 1 cho tuổi Tuất

  Dưới đây là những ngày tốt tháng 1 cho người tuổi Mậu Tuất, Canh Tuất, Nhâm Tuất, Bính Tuất và Giáp Tuất: 

  Tháng 1 năm 2024 có những ngày nào đẹp cho người tuổi Tuất?

  Tháng 1 năm 2024 có những ngày nào đẹp cho người tuổi Tuất?

  Dương lịch

  Âm lịch

  Chi tiết

  01/01

  20/11 (Giáp Tý)

  Sao Nhị Thập: Trực - Kiến

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  07/01

  26/11 (Canh Ngọ)

  Sao Nhị Thập: Trực - Chấp

  Giờ tốt:

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  09/01

  28/11 (Nhâm Thân)

  Sao Nhị Thập: Trực - Nguy

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (7h - 8h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  11/01

  01/12 (Giáp Tuất)

  Sao Nhị Thập: Trực - Thu

  Giờ tốt:

  • Dần (3h - 4h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  12/01

  02/12 (Ất Hợi)

  Sao Nhị Thập: Trực - Khai

  Giờ tốt: 

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  16/01

  06/12 (Kỷ Mão)

  Sao Nhị Thập: Trực - Mãn

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Dần (3h - 4h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  18/01

  08/12 (Tân Tỵ)

  Sao Nhị Thập: Trực - Định

  Giờ tốt: 

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  21/01

  11/12 (Giáp Thân)

  Sao Nhị Thập: Trực - Nguy

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (7h - 8h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  27/01

  17/12 (Canh Dần)

  Sao Nhị Thập: Trực - Trừ

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (7h - 8h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  30/01

  20/12 (Quý Tỵ)

  Sao Nhị Thập: Trực - Định

  Giờ tốt:

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  1.12 Ngày tốt tháng 1 cho tuổi Hợi

  Tuổi Hợi gồm Kỷ Hợi, Đinh Hợi, Tân Hợi, Quý Hợi và Ất Hợi nên chọn những ngày tốt tháng 1 năm 2024 sau đây để thực hiện những công việc quan trọng: 

  Tuổi Hợi nên chọn những ngày tốt nào trong tháng 1 năm 2024?

  Tuổi Hợi nên chọn những ngày tốt nào trong tháng 1 năm 2024?

  Dương lịch

  Âm lịch

  Chi tiết

  01/01

  20/11 (Giáp Tý)

  Sao Nhị Thập: Trực - Kiến

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  07/01

  26/11 (Canh Ngọ)

  Sao Nhị Thập: Trực - Chấp

  Giờ tốt:

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  09/01

  28/11 (Nhâm Thân)

  Sao Nhị Thập: Trực - Nguy

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (7h - 8h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  10/01

  29/11 (Quý Dậu)

  Sao Nhị Thập: Trực - Thành

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Dần (3h - 4h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  11/01

  01/12 (Giáp Tuất)

  Sao Nhị Thập: Trực - Thu

  Giờ tốt:

  • Dần (3h - 4h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  16/01

  06/12 (Kỷ Mão)

  Sao Nhị Thập: Trực - Mãn

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Dần (3h - 4h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  21/01

  11/12 (Giáp Thân)

  Sao Nhị Thập: Trực - Nguy

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (7h - 8h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  27/01

  17/12 (Canh Dần)

  Sao Nhị Thập: Trực - Trừ

  Giờ tốt: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (7h - 8h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  2. Những ngày xấu tháng 1 năm 2024 cần tránh

  Tháng 1 năm 2024 ngoài những ngày tốt đem lại nhiều may mắn, tài lộc ra thì vẫn còn những ngày không thuận lợi và gia chủ cần tránh những ngày này để không gặp phải điều xui rủi hay không may mắn. Dưới đây là danh sách những ngày xấu tháng 1 năm 2024 cần tránh: 

  Ngày xấu tháng 1 năm 2024

  Dương lịch

  Âm lịch

  Chi tiết

  03/01

  22/11 (Bính Dần)

  Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo

  Sao Nhị Thập: Trực - Mãn

  Giờ xấu:

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (7h - 8h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  05/01

  24/11 (Mậu Thìn)

  Ngày Thiên Lao Hắc Đạo

  Sao Nhị Thập: Trực - Định

  Giờ xấu:

  • Dần (3h - 4h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  06/01

  25/11 (Kỷ Tỵ)

  Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo

  Sao Nhị Thập: Trực - Định

  Giờ xấu: 

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  08/01

  27/11 (Tân Mùi)

  Ngày Câu Trần Hắc Đạo

  Sao Nhị Thập: Trực - Phá

  Giờ xấu: 

  • Dần (3h - 4h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  13/01

  03/12 (Bính Tý)

  Ngày Thiên Hình Hắc Đạo

  Sao Nhị Thập: Trực - Bế

  Giờ xấu:

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  14/01

  04/12 (Đinh Sửu)

  Ngày Chu Tước Hắc Đạo

  Sao Nhị Thập: Trực - Kiến

  Giờ xấu:

  • Dần (3h - 4h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  17/01

  07/12 (Canh Thìn)

  Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo

  Sao Nhị Thập: Trực - Bình

  Giờ xấu: 

  • Dần (3h - 4h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  19/01

  09/12 (Nhâm Ngọ)

  Ngày Thiên Lao Hắc Đạo

  Sao Nhị Thập: Trực - Chấp

  Giờ xấu: 

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  20/01

  10/12 (Quý Mùi)

  Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo

  Sao Nhị Thập: Trực - Phá

  Giờ xấu:

  • Dần (3h - 4h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  22/01

  12/12 (Ất Dậu)

  Ngày Câu Trần Hắc Đạo

  Sao Nhị Thập: Trực - Thành

  Giờ xấu:

  • Tý (23h - 0h59)

  • Dần (3h - 4h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Mùi (13h - 14h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  25/01

  15/12 (Mậu Tý)

  Ngày Thiên Hình Hắc Đạo

  Sao Nhị Thập: Trực - Bế

  Giờ xấu:

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  26/01

  16/12 (Kỷ Sửu)

  Ngày Chu Tước Hắc Đạo

  Sao Nhị Thập: Trực - Kiến

  Giờ xấu:

  • Dần (3h - 4h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Tuất (19h - 20h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  29/01

  19/12 (Nhâm Thìn)

  Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo

  Sao Nhị Thập: Trực - Bình

  Giờ xấu: 

  • Dần (3h - 4h59)

  • Thìn (19h - 20h59)

  • Tỵ (9h - 10h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  • Hợi (21h - 22h59)

  31/01

  21/12 (Giáp Ngọ)

  Ngày Thiên Lao Hắc Đạo

  Sao Nhị Thập: Trực - Chấp

  Giờ xấu:

  • Tý (23h - 0h59)

  • Sửu (1h - 2h59)

  • Mão (5h - 6h59)

  • Ngọ (11h - 12h59)

  • Thân (15h - 16h59)

  • Dậu (17h - 18h59)

  Trên đây là tổng hợp những ngày tốt tháng 1 năm 2024 theo từng tuổi chính xác nhất để thực hiện những công việc trọng đại mà chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn. Từ đó mang lại nhiều may mắn, tài lộc và thuận lợi hơn trong công việc. Bên cạnh đó, đừng quên theo dõi chúng tôi để cập nhật được những thông tin về phong thủy, bất động sản,... mới nhất nhé!

  Bài trước Bài sau
  Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  index
  Liên hệ