Xem ngày tốt khai trương mở hàng trong tháng 8 năm 2023

Xem ngày tốt khai trương mở hàng trong tháng 8 năm 2023

MỤC LỤC

  Khi một doanh nghiệp chuẩn bị mở cửa hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh, việc chọn ngày tốt để khai trương là vô cùng quan trọng. Ngày khai trương đúng hợp phong thủy và văn hóa truyền thống có thể mang lại sự may mắn và thành công cho doanh nghiệp trong hành trình mới. Hãy cùng xem ngày tốt khai trương tháng 8, mở hàng ngày đẹp và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai.

  1. Gợi ý những ngày tốt phù hợp cho việc khai trương mở hàng tháng 8/2023

  Trong tháng 8 năm 2023, có những ngày tốt phù hợp cho khai trương mở cửa hàng như sau:

  Dương

  Âm

  Ngày

  Giờ hoàng đạo

  Đánh giá

  1/8 (thứ ba)

  15/6

  Tân Mão

  Tí (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

  Tốt

  8/8 (thứ ba)

  22/6

  Nhâm Thìn

  Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)

  Tốt

  10/8 (thứ năm)

  22/6

  Canh Tý

  Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)

  Rất Tốt

  15/8 (thứ ba)

  29/6

  Ất Tỵ

  Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Tốt

  22/8 (thứ ba)

  7/7

  Nhâm Tý

  Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)

  Tốt

  27/8 (chủ nhật)

  12/7

  Đinh Tỵ

  Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Tốt

  28/8 (thứ hai)

  13/7

  Mậu Ngọ

  Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)

  Rất Tốt

  goi-y-nhung-ngay-tot-phu-hop-cho-viec-khai-truong-mo-hang-thang-8-2023

  Gợi ý những ngày tốt phù hợp cho việc khai trương mở hàng tháng 8/2023

  >> Xem thêm:

  2. Những ngày xấu không nên khai trương trong tháng 8 năm 2023

  Những ngày xấu không nên tổ chức lễ khai trương trong tháng 8 bao gồm:

  Dương

  Âm

  Ngày

  Giờ hoàng đạo

  Đánh giá

  2/8 (thứ tư)

  16/6

  Nhâm Thìn

  Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)

  Xấu

  3/8 (thứ năm)

  17/6

  Quý Tỵ

  Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Xấu

  4/8 (thứ sáu)

  18/6

  Giáp Ngọ

  Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)

  Xấu

  5/8 (thứ bảy)

  19/6

  Ất Mùi

  Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Xấu

  6/8 (chủ nhật)

  20/6

  Bính Thân

  Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)

  Xấu

  7/8 (thứ hai)

  21/6

  Đinh Dậu

  Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)

  Xấu

  9/8 (thứ tư)

  23/6

  Kỷ Hợi

  Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Xấu

  11/8 (thứ sáu)

  25/6

  Tân Sửu

  Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Xấu

  12/8 (thứ bảy)

  26/6

  Nhâm Dần

  Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)

  Xấu

  13/8 (chủ nhật)

  27/6

  Quý Mão

  Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)

  Xấu

  14/8 (thứ hai)

  28/6

  Giáp Thìn

  Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)

  Xấu

  16/8 (thứ tư)

  1/7

  Bính Ngọ

  Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)

  Xấu

  17/8 (thứ năm)

  2/7

  Đinh Mùi

  Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Xấu

  18/8 (thứ sáu)

  3/7

  Mậu Thân

  Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)

  Xấu

  19/8 (thứ bảy)

  4/7

  Kỷ Dậu

  Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)

  Xấu

  20/8 (chủ nhật)

  5/7

  Canh Tuất

  Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)

  Xấu

  21/8 (thứ hai)

  6/7

  Tân Hợi

  Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Xấu

  23/8 (thứ tư)

  8/7

  Quý Sửu

  Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Xấu

  24/8 (thứ năm)

  9/7

  Giáp Dần

  Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)

  Xấu

  25/8 (thứ sáu)

  10/7

  Ất Mão

  Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)

  Xấu

  26/8 (thứ bảy)

  11/7

  Bính Thìn

  Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)

  Xấu

  29/8 (thứ ba)

  14/7

  Kỷ Mùi

  Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

  Xấu

  30/8 (thứ tư)

  15/7

  Canh Thân

  Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)

  Xấu

  31/8 (thứ năm)

  16/7

  Tân Dậu

  Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)

  Xấu

  nhung-ngay-xau-khong-nen-khai-truong-trong-thang-8-nam-2023

  Những ngày xấu không nên khai trương trong tháng 8 năm 2023

  3. Tầm quan trọng của việc xem ngày tốt mở hàng 

  Trong văn hóa dân gian Á Đông, xem ngày đẹp mở hàng là một thủ tục quan trọng trước khi bắt đầu mở hàng kinh doanh. Theo quan niệm này, việc chọn một ngày tốt để khai trương, mở cửa hàng, hay bắt đầu một dự án mới có thể mang lại may mắn, thành công và thuận lợi cho công việc trong tương lai.

  xem-ngay-tot-mo-hang-la-mot-thu-tuc-quan-trong-truoc-khi-bat-dau-mo-hang-kinh-doanh

  Xem ngày tốt mở hàng là một thủ tục quan trọng trước khi bắt đầu mở hàng kinh doanh

  Ngày được coi là tốt có thể được xem là một "ngày đẹp" và đem lại may mắn, tài lộc cho doanh nghiệp hoặc dự án mới. Ngược lại, việc mở cửa hàng hoặc bắt đầu một dự án trong một ngày không tốt có thể đem lại rủi ro, xui xẻo và tai ương. Việc chọn một ngày tốt có thể giảm thiểu những khó khăn và trở ngại trong quá trình kinh doanh.

  Xem ngày tốt mở hàng cũng liên quan đến tâm linh và niềm tin của một số người. Việc tuân theo các quy tắc truyền thống có thể mang lại lòng tin, sự an tâm cho những người gia chủ.

  xem-ngay-khai-truong-la-mot-net-truyen-thong-trong-van-hoa-a-dong

  Xem ngày khai trương là một nét truyền thống trong văn hóa Á Đông

  4. Cách xem ngày tốt để khai trương trong tháng 8 năm 2023

  Để tìm ngày tốt để khai trương trong tháng 8 năm 2023, bạn có thể tuân theo các bước sau:

  • Bước 1: Xem danh sách các ngày tốt trong tháng 8 năm 2023.  Có thể tham khảo các nguồn thông tin như lịch âm dương hoặc tư vấn với chuyên gia phong thủy để biết danh sách ngày tốt trong tháng này.
  • Bước 2: Tránh các ngày xấu như Tam nương, Nguyệt kỵ, Thọ tử, Sát chủ, Dương công kỵ nhật, Ngũ Quỷ trong tháng. Đặc biệt, lưu ý không nên khai trương vào tháng cô hồn (tháng 7 âm lịch) hoặc trong những dịp lễ tết, khi người dân thường có thể có các nghi lễ và hoạt động linh thiêng khác.
  • Bước 3: Tránh các sao xấu chiếu trong ngày như Sát chủ, Thiên lại, Thụ tử, Đại hao, Tử khí, Quan phù, Thiên cương, Thiên lại, Thiên ngục, Tiểu hồng xa, Đại hao, Tử khí, Quan phù, Hoang vu, Băng tiêu, Nguyệt phá, Hà khôi, Cấu giảo, Nguyệt hình, Thiên ôn, Thiên tặc, Nguyệt phá, Lục bất thành, Chu tước. Tránh lựa chọn những ngày mà các sao này chiếu xấu.
  • Bước 4: Sau khi đã loại bỏ các ngày xấu và sao xấu, gia chủ cần so sánh thiên can, địa chi và cung tuổi của mình với ngày còn lại để lựa chọn ngày khai trương phù hợp. Thông qua việc xem xét các yếu tố này, gia chủ sẽ tìm ra ngày tốt nhất cho việc khai trương.

  tranh-khai-truong-vao-cac-ngay-xau-nhu-tam-nuong-nguyet-ky-tho-tu-sat-chu-duong-cong-ky-nhat-ngu-quy

  Tránh khai trương vào các ngày xấu như Tam nương, Nguyệt kỵ, Thọ tử, Sát chủ, Dương công kỵ nhật, Ngũ Quỷ

  5. Lưu ý quan trọng khi chọn ngày tốt khai trương tháng 8 năm 2023

  Khi chọn ngày tốt để khai trương trong tháng 8 năm 2023, hãy xem xét những lưu ý sau đây:

  • Lịch âm dương: Tham khảo lịch âm dương để xác định các ngày tốt trong tháng 8 năm 2023. Tìm ngày mà các yếu tố như ngày hoàng đạo, giờ tốt và sao tốt sẽ đồng thuận với mục tiêu khai trương của bạn.

  • Tránh các ngày xấu: Hạn chế khai trương trong các ngày có các yếu tố xấu như Tam nương, Nguyệt kỵ, Thọ tử, Sát chủ, Dương công kỵ nhật, Ngũ Quỷ. Điều này giúp tránh những khó khăn và trục trặc không mong muốn.

  • Xem xét yếu tố phong thủy: Lựa chọn ngày tốt dựa trên các yếu tố phong thủy như thiên can, địa chi và cung tuổi của bạn. Kết hợp với yếu tố phong thủy trong không gian khai trương để tạo điều kiện thuận lợi và mang lại sự thịnh vượng cho doanh nghiệp.

  • Tránh các ngày lễ và tháng cô hồn: Hạn chế khai trương vào các ngày lễ tết hoặc trong tháng cô hồn (tháng 7 âm lịch). 

  • Nhờ sự tư vấn từ chuyên gia: Nếu bạn không chắc chắn về việc chọn ngày tốt, hãy tìm sự tư vấn từ các chuyên gia phong thủy hoặc người am hiểu về văn hóa truyền thống để đảm bảo bạn lựa chọn ngày phù hợp và mang lại may mắn cho khai trương của bạn.

  nhung-luu-y-quan-trong-khi-chon-ngay-khai-truong

  Những lưu ý quan trọng khi chọn ngày khai trương

  >> Xem thêm:

  Ngày khai trương đúng hợp phong thủy không chỉ mang lại sự may mắn mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự thành công và phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Hy vọng rằng thông tin về xem ngày tốt khai trương tháng 8 năm 2023 đã giúp bạn có được sự kiện khai trương thành công và mang lại lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp của bạn.

  Bài trước Bài sau
  Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  index
  Liên hệ