Xem ngày tốt khai trương mở hàng trong tháng 10 năm 2023

Xem ngày tốt khai trương mở hàng trong tháng 10 năm 2023

MỤC LỤC

  Trong kinh doanh, việc chọn ngày khai trương phù hợp là một yếu tố quan trọng để tạo ra một bước khởi đầu thuận lợi và thành công. Hãy cùng tìm hiểu và xem ngày tốt khai trương tháng 10 năm 2023 để có thể lựa chọn cho mình ngày tốt và phù hợp để khai trương cho cửa hàng của mình nhé!

  1. Gợi ý những ngày tốt trong tháng 10 năm 2023 phù hợp cho việc khai trương, mở cửa hàng

  Tổng hợp các ngày tốt khai trương trong tháng 10 năm 2023 mời quý bạn tham khảo bảng dưới đây: 

  Dương

  Âm

  Ngày

  Giờ hoàng đạo

  Đánh giá

  4/10 (thứ tư)

  20/8

  Ất Mùi

  Dần (3h - 5h),Mão (5h - 7h),Tỵ (9h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

  Tốt

  5/10 (thứ năm)

  21/8

  Bính Thân

  Tí (23h - 1h),Sửu (1h - 3h),Thìn (7h - 9h),Tỵ (9h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

  Tốt

  6/10 (thứ sáu)

  22/8

  Đinh Dậu

  Tí (23h-1h),Dần (3h-5h),Mão (5h-7h),Ngọ (11h-13h),Mùi (13h-15h),Dậu (17h-19h)

  Tốt

  8/10 (chủ nhật)

  24/8

  Kỷ Hợi

  Sửu (1h-3h),Thìn (7h-9h),Ngọ (11h-13h),Mùi (13h-15h),Tuất (19h-21h),Hợi (21h-23h)

  Tốt

  11/10 (thứ tư)

  27/8

  Nhâm Dần

  Tí (23h-1h),Sửu (1h-3h),Thìn (7h-9h),Tỵ (9h-11h),Mùi (13h-15h),Tuất (19h-21h)

  Tốt

  15/10 (chủ nhật)

  1/9

  Bính Ngọ

  Tí (23h-1h),Sửu (1h-3h),Mão (5h-7h),Ngọ (11h-13h),Thân (15h-17h),Dậu (17h-19h)

  Tốt

  17/10 (thứ ba)

  3/9

  Mậu Thân

  Tí (23h-1h),Sửu (1h-3h),Thìn (7h-9h),Tỵ (9h-11h),Mùi (13h-15h),Tuất (19h-21h)

  Tốt

  18/10 (thứ tư)

  4/9

  Kỷ Dậu

  Tí (23h-2h),Dần (3h-5h),Mão (5h-7h),Ngọ (11h-13h),Mùi (13h-15h),Dậu (17h-19h)

  Tốt

  19/10 (thứ năm)

  5/9

  Canh Tuất

  Dần (3h-5h),Thìn (7h-9h),Tỵ (9h-11h),Thân (15h-17h),Dậu (17h-18h),Hợi (21h-23h)

  Tốt

  20/10 (thứ sáu)

  6/9

  Tân Hợi

  Sửu (1h-3h),Thìn (7h-9h),Ngọ (11h-13h),Mùi (13h-15h),Tuất (19h-21h),Hợi (21h-23h)

  Tốt

  21/10 (thứ bảy)

  7/9

  Nhâm Tý

  Tí (23h-1h),Sửu (1h-3h),Mão (5h-7h),Ngọ (11h-13h),Thân (15h-17h),Dậu (17h-19h)

  Tốt

  24/10 (thứ ba)

  10/9

  Ất Mão

  Tí (23h-1h),Dần (3h-5h),Mão (5h-7h),Ngọ (11h-13h),Mùi (13h-15h),Dậu (17h-19h)

  Tốt

  26/10 (thứ năm)

  12/9

  Đinh Tỵ

  Sửu (1h-3h),Thìn (7h-9h),Ngọ (11h-13h),Mùi (13h-15h),Tuất (19h-21h),Hợi (21h-23h)

  Tốt

  29/10 (chủ nhật)

  15/9

  Canh Thân

  Tí (23h-1h),Sửu (1h-3h),Thìn (7h-9h),Tỵ (9h-11h),Mùi (13h-15h),Tuất (19h-21h)

  Tốt

  30/10 (thứ hai)

  16/9

  Tân Dậu

  Tí (23h-1h),Dần (3h-5h),Mão (5h-7h),Ngọ (11h-13h),Mùi (13h-15h),Dậu (17h-19h)

  Tốt

  31/10 (thứ ba)

  17/9

  Nhâm Tuất

  Dần (3h-5h),Thìn (7h-9h),Tỵ (9h-11h),Thân (15h-17h),Dậu (17h-19h),Hợi (21h-23h)

  Tốt

   

  nhung-ngay-tot-trong-thang-10-nam-2023-phu-hop-cho-viec-khai-truong

  Những ngày tốt trong tháng 10 năm 2023 phù hợp cho việc khai trương

  2. Những ngày xấu nên tránh khi tổ chức khai trương trong tháng 10 năm 2023

  Những ngày xấu không phù hợp cho việc khai trương mở cửa hàng trong tháng 10 năm 2023:

  Dương

  Âm

  Ngày

  Giờ hoàng đạo

  Đánh giá

  1/10 (chủ nhật)

  17/8

  Nhâm Thìn

  Dần (3h-5h),Thìn (7h-9h),Tỵ (9h-11h),Thân (15h-17h),Dậu (17h-19h),Hợi (21h-23h)

  Xấu

  2/10 (thứ hai)

  18/8

  Quý Tỵ

  Sửu (1h-3h),Thìn (7h-9h),Ngọ (11h-13h),Mùi (13h-15h),Tuất (19h-21h),Hợi (21h-23h)

  Xấu

  3/10 (thứ ba)

  19/8

  Giáp Ngọ

  Tí (23h-1h),Sửu (1h-3h),Mão (5h-7h),Ngọ (11h-13h),Thân (15h-17h),Dậu (17h-19h)

  Xấu

  7/10 (thứ bảy)

  23/8

  Mậu Tuất

  Dần (3h-5h),Thìn (7h-9h),Tỵ (9h-11h),Thân (15h-17h),Dậu (17h-19h),Hợi (21h-23h)

  Xấu

  9/10 (thứ hai)

  25/8

  Canh Tý

  Tí (23h-1h),Sửu (1h-3h),Mão (5h-7h),Ngọ (11h-13h),Thân (15h-17h),Dậu (17h-19h)

  Xấu

  10/10 (thứ ba)

  26/8

  Tân Sửu

  Dần (3h-5h),Mão (5h-7h),Tỵ (9h-11h),Thân (15h-17h),Tuất (19h-21h),Hợi (21h-23h)

  Xấu

  12/10 (thứ năm)

  28/8

  Quý Mão

  Tí (23h-1h),Dần (3h-5h),Mão (5h-7h),Ngọ (11h-13h),Mùi (13h-15h),Dậu (17h-19h)

  Xấu

  13/10 (thứ sáu)

  29/8

  Giáp Thìn

  Dần (3h-5h),Thìn (7h-9h),Tỵ (9h-11h),Thân (15h-17h),Dậu (17h-19h),Hợi (21h-23h)

  Xấu

  14/10 (thứ bảy)

  30/8

  Ất Tỵ

  Sửu (1h-3h),Thìn (7h-9h),Ngọ (11h-13h),Mùi (13h-15h),Tuất (19h-21h),Hợi (21h-23h)

  Xấu

  16/10 (thứ hai)

  2/9

  Đinh Mùi

  Dần (3h-5h),Mão (5h-7h),Tỵ (9h-11h),Thân (15h-17h),Tuất (19h-21h),Hợi (21h-23h)

  Xấu

  22/10 (chủ nhật)

  8/9

  Quý Sửu

  Dần (3h-5h),Mão (5h-7h),Tỵ (9h-11h),Thân (15h-17h),Tuất (19h-21h),Hợi (21h-23h)

  Xấu

  23/10 (thứ hai)

  9/9

  Giáp Dần

  Tí (23h-1h),Sửu (1h-3h),Thìn (7h-9h),Tỵ (9h-11h),Mùi (13h-15h),Tuất (19h-21h)

  Xấu

  25/10 (thứ tư)

  11/9

  Bính Thìn

  Dần (3h-5h),Thìn (7h-9h),Tỵ (9h-11h),Thân (15h-17h),Dậu (17h-19h),Hợi (21h-23h)

  Xấu

  27/10 (thứ sáu)

  13/9

  Mậu Ngọ

  Tí (23h-1h),Sửu (1h-3h),Mão (5h-7h),Ngọ (11h-13h),Thân (15h-17h),Dậu (17h-19h)

  Xấu

  28/10 (thứ bảy)

  14/9

  Kỷ Mùi

  Dần (3h-5h),Mão (5h-7h),Tỵ (9h-11h),Thân (15h-17h),Tuất (19h-21h),Hợi (21h-23h)

  Xấu

  nhung-ngay-xau-nen-tranh-khi-to-chuc-khai-truong-trong-thang-10-nam-2023

  Những ngày xấu nên tránh khi tổ chức khai trương trong tháng 10 năm 2023

  >> Xem thêm: 

  3. Xem ngày tốt khai trương tháng 10 năm 2023 có quan trọng không?

  Việc chọn ngày đẹp khai trương có ý nghĩa quan trọng trong nhiều nền văn hóa. Ngày tốt được coi là một thời điểm thuận lợi để bắt đầu một dự án mới, bao gồm việc khai trương một cửa hàng, doanh nghiệp, hay một công ty.

  Tuy nhiên, việc xem ngày tốt khai trương phụ thuộc vào quan niệm và truyền thống văn hóa của từng người. Trong nền văn hóa Đông Á, như Trung Quốc và Việt Nam, ngày tốt thường được chọn dựa trên lịch âm và các yếu tố như hoàng đạo, sao, ngày tháng, giờ cụ thể. Người ta thường nhờ cậy các chuyên gia phong thủy để tìm hiểu về các ngày tốt khai trương.

  viec-chon-mot-ngay-tot-de-khai-truong-co-y-nghia-quan-trong-trong-nhieu-nen-van-hoa

  Việc chọn một ngày tốt để khai trương có ý nghĩa quan trọng trong nhiều nền văn hóa

  Xem ngày tốt khai trương vào tháng 10 năm 2023 hay bất kỳ thời điểm nào khác rất quan trọng đối với mọi người, đặc biệt với những người kinh doanh lâu năm thì việc xem ngày tốt khai trương là một thủ tục không thể thiếu.

  >> Xem thêm: Khai trương là gì? Khai trương doanh nghiệp cần lưu ý những gì?

  4. Cách xem ngày tốt khai trương trong tháng 10 năm 2023

  Để chọn ngày tốt cho việc khai trương cửa hàng trong tháng 10/2023, có ba yếu tố quan trọng cần được xem xét và đáp ứng:

  4.1 Ngày hoàng đạo và không phạm bất kỳ ngày kỵ nào

  Trong nền văn hóa truyền thống của một số quốc gia như Trung Quốc và Việt Nam, ngày hoàng đạo được coi là những ngày có năng lượng thuận lợi để tiến hành các hoạt động quan trọng. Tuyệt đối tránh các ngày kỵ như ngày Tam nương, ngày Hắc đạo hay các ngày xung khắc với ngày sinh của người khai trương. Việc chọn ngày hoàng đạo và tránh ngày kỵ có thể mang đến sự tín ngưỡng và hy vọng về một khởi đầu suôn sẻ cho cửa hàng mới.

  4.2 Chọn ngày có sao tốt chiếu

  Chọn những ngày có sao tốt chiếu ngày như: Nguyệt Tài, Lộc Mã, Địa Tài, Tử Đức, Phúc Sinh, Tử Vượng. Trong phong thủy và truyền thống Đông Á, sao chiếu ngày được xem là các yếu tố tốt mang lại may mắn và thịnh vượng. Những sao này được coi là biểu tượng cho sự thành công, tài lộc, địa vị, đức độ, phúc lợi và sức khỏe. Việc chọn một ngày có sao tốt có thể gia tăng cơ hội thành công và sự phát triển cho cửa hàng trong giai đoạn khai trương.

  4.3 Ngũ hành của ngày tương sinh với ngũ hành của chủ cửa hàng

  Ngũ hành là một khái niệm trong phong thủy và truyền thống Đông Á, biểu thị các yếu tố cơ bản của vũ trụ như Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Mỗi ngày trong lịch âm được liên kết với một trong số ngũ hành này. Việc chọn một ngày mà ngũ hành của nó tương sinh với ngũ hành của chủ cửa hàng có thể tạo ra sự cân bằng và hòa hợp năng lượng, mang đến sự phát triển và thịnh vượng cho cửa hàng mới.

  chon-ngay-khai-truong-ma-ngu-hanh-cua-no-tuong-sinh-voi-ngu-hanh-cua-chu-cua-hang

  Chọn ngày khai trương mà ngũ hành của nó tương sinh với ngũ hành của chủ cửa hàng

  5. Lưu ý quan trọng khi xem ngày khai trương gia chủ nên biết

   Khi xem ngày tốt để khai trương cửa hàng trong năm 2023, chủ cửa hàng nên lưu ý các điểm sau đây:

   • Tuổi mệnh của chủ cửa hàng: Xem xét tuổi mệnh của chủ cửa hàng để tìm ngày khai trương phù hợp. Mỗi tuổi có thể có các yếu tố khác nhau liên quan đến việc chọn ngày tốt. Chủ nhà có thể tra cứu theo tuổi mệnh của mình hoặc nhờ sự tư vấn từ các chuyên gia phong thủy để chọn ngày tốt nhất.

   • Xem ngày tốt và ngày xấu: Tham khảo các ngày Hoàng Đạo, đại diện cho sự tốt lành, may mắn và sự hòa thuận. Tránh các ngày Hắc Đạo, được cho là không tốt. Lựa chọn ngày Hoàng Đạo sẽ tăng cường sự may mắn và thành công cho ngày khai trương.

   • Yếu tố phong thủy: Xem xét các yếu tố phong thủy khác như hướng nhà, sao chiếu mệnh và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến việc khai trương. Chủ cửa hàng có thể nhờ sự tư vấn từ các chuyên gia phong thủy hoặc những người có kiến thức về phong thủy để xác định các yếu tố này và chọn ngày tốt phù hợp.

   • Tìm sự tư vấn từ các chuyên gia: Nếu không tự tin trong việc xác định ngày tốt cho khai trương, hãy tìm sự tư vấn từ các chuyên gia phong thủy hoặc những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Họ có thể đưa ra những lời khuyên chính xác và hỗ trợ bạn trong quá trình chọn ngày tốt nhất cho việc khai trương cửa hàng.

   lua-chon-ngay-hoang-dao-se-tang-cuong-su-may-man-va-thanh-cong-cho-ngay-khai-truong

   Lựa chọn ngày Hoàng Đạo sẽ tăng cường sự may mắn và thành công cho ngày khai trương

   Khi xem xét ngày khai trương cho cửa hàng, việc lựa chọn ngày tốt là một quyết định quan trọng đối với sự thành công và phát triển của doanh nghiệp. Chúc bạn có một ngày khai trương thành công và một tương lai rực rỡ cho cửa hàng của mình trong tháng 10 năm 2023.

   Tìm hiểu thêm về: Cách cúng khai trương? Các lễ vật trong cúng khai trương

   Bài trước Bài sau
   Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
   index
   Liên hệ